Pre-PCT: Sleeping Bag & Sponsorship Announcement

When I was heading for the Appalachian Trail, I took two sleeping bags: a winter bag for the cold weather and a summer bag for warm weather. On the Pacific Crest Trail I’m planning to use only one sleeping bag. The higher altitude and generally different conditions will likely require a warm sleeping bag throughout my hike.

On the AT I had synthetic sleeping bags. This was partially because of the cost (down bags are more expensive) and partially because of the weather (Appalachian mountains are rainy and I was concerned for getting my bag wet). Eventually I learned that my tent and dry sacs were dependable enough to not to worry about getting my gear wet. Down dries slowly and is no longer warm when wet.

I negotiated with Finnish outdoor retailer Partioaitta for a sponsorship agreement that allowed me to get the Warmpeace Viking 900 down sleeping bag for the PCT. I chose to collaborate with Partioaitta because they only sell down products with responsible down. Down is an animal product that cannot be collected like wool – without harming the birds. The ethical choice here is to select down that is a byproduct of food industry and not live plucked.

By changing my sleeping bag to down I was able to skim nearly 500 g (roughly 1 lb) from my base weight. And I was able to do this without compromising the warmth. My synthetic bag has a comfort temperature around -10°C (15°F). Warmpeace Viking 900 has comfort temperature of -7°C (19°F) for average female and -14°C (7°F) for average male. In addition to this I’m also taking a silk liner to offer a bit more warmth and easier maintenance of the bag.

Appalachian Trailia lähdin vaeltamaan kahden makuupussin taktiikalla – viileille keleille talvipussi ja lämpimimmille kesäpussi. Pacific Crest Trailille olen varautunut vain yhdellä makuupussilla. Suuremmat korkeudet ja muutenkin erilaiset olosuhteet tulevat todennäköisesti edellyttämään lämmintä makuupussia koko reissun ajaksi.

AT:lla mukanani oli synteettiset makuupussit. Osittain syynä oli kustannus (synteettinen on untuvaa halvempi) ja osittain sää (Appalakeilla sataa paljon ja pelkäsin makuupussin kastuvan). Huomasin kuitenkin telttani ja kuivasäkkieni olevan niin luotettavia, että kastumisesta ei ollut huolta. Untuvahan kuivuu hitaasti eikä märkänä lämmitä.

Neuvottelin Partioaitan kanssa sponsorisopimuksen, jonka myötä sain heiltä Warmpeace Viking 900 -untuvamakuupussin PCT:n vaellusta varten. Valintani kohdistui Partioaittaan, koska heidän myymissä tuotteissa on vain ns. vastuullista untuvaa. Untuva on eläinperäinen materiaali, jota ei voida villan tavoin kerätä eläintä vahingoittamatta. Eettisemmän valinnan voi kuitenkin tehdä tuotteilla, joiden untuva on ruuantutotannon sivuvirtaa sekä ei elävänä nypittyä.

Vaihtamalla untuvapussiin sain vähennettyä reppuni painosta lähes 500 g. Lämmöstä ei tarvinnut silti tinkiä. Aiempi synteettinen talvimakuupussini oli comfort-lämpötilaltaan noin -10°C. Warmpeace Viking 900:n comfort-lämpötilaksi arvioidaan -7°C (keskiverto naiselle) / -14°C (keskiverto miehille). Lisäksi mukaan lähtee silkkinen makuupussin lakana hieman lisälämpöä ja helpompaa puhtaanapitoa tuomaan.