Team

Jeriko Fox

That’s me! The one who does all the heavy lifting. I will attempt thru-hike the Appalachian Trail from Georgia to Maine in 2017.

Minä! Siis se, joka hoitaa kaikki raskaat hommat. Yritän Applachian Trailin läpivaellusta Georgiasta Maineen 2017.

Dima

My web wizard in Finland. Dima helps to keep my blog online and tweaks things when ever needed.

Verkkovelhoni Suomessa. Dima auttaa pitämään blogin pystyssä ja hienosäätää asioita tarvittaessa.

Noora

My one woman gear maintenance & translation crew in Georgia. Noora takes care of my belongings, mails me the new gear and translates the posts during my hike.

Yhden hengen huolto- ja käännösjoukot Georgiassa. Noora säilyttää ylimääräiset varusteeni, postittaa vaihtovarusteita ja kääntää blogitekstejä englanniksi vaellukseni aikana.

Trail Angels

All the generous people who’ve helped me before the hike and on the trail:

Kaikki ne upeat ihmiset, jotka ovat auttaneet minua ennen vaellusta tai matkan varrella:

Mum & dad, Laura, Kirsti & Matti, Risto & Laura, Laura, Pamela & Jeffrey, Amy & Dave, Kim & family, Rick & Shelley

And everyone that have offered rides, done trail magic, paid my meals etc:
Ja kaikki, jotka ovat tarjonneet autokyydin, tehneet trail magicia, tarjonneet ruokaa ym:

Connor, Chris, Sandy & Amy (Headlights & Tail Lights), Team J-Bird, Pippa, Ralph, Steve…and many more!