Jeriko Fox

Hi! I’m Fox, but hikers know me as Finnisher. That is a trail name that I got in 2017, when I was thru-hiking the 3500 km (2200 mi) long Appalachian Trail in USA. My base camp, that people commonly refer as their home, is in Finland, but I have lived also in Sweden and in USA.

In my normal life I work within medical imaging and dance, while being a humble servant to two Egyptian mau cats. What it comes to the outdoor activities, I enjoy climbing and hiking. I also like art in many forms – I play saxophone and prefer to read a lot.

I write and lecture also professionally, but I created Trail to share my outdoor experiences in accessible format. Initially this blog was part of my goal to thru-hike the Appalachian Tail, but now it has built to a wide collection of information of outdoor activities. All texts are published in Finnish and in English.

Trail follows the guidelines of the Outdoor Blogger Codex. That means all experiences are truly mine and utterly fact. Possible sponsors are mentioned, but the text reflects my own thinking and opinions.

Hei! Olen Fox, mutta vaeltajat tuntevat minut nimellä Finnisher. Se on vaeltajanimi, jonka sain vuonna 2017 läpivaeltaessani 3500 km pitkää Appalachian Trailia Yhdysvalloissa. Perusleirini, jota monet kodiksikin kutsuvat, sijaitsee Suomessa, mutta olen ehtinyt asua myös Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Normaaliarjessa olen lääketieteellisen kuvantamisen ja tanssin ammattilainen, joka palvelee kahta egyptin mau -kissaa. Harrastuksiini kuuluu ulkoilu etenkin kiipeilyn ja vaeltamisen muodossa. Lisäksi nautin eri taidemuodoista soittamalla saksofonia ja lukemalla kirjoja.

Kirjoitan sekä luennoin myös ammattimaisesti, mutta perustin Trailin jakaakseni helposti saavutettavassa muodossa ulkoilukokemuksiani. Aluksi blogi oli osa tavoitettani läpivaeltaa Appalachian Trail, mutta nyt sinne on kerääntynyt jo paljon erilaista tietoa niin Suomen kuin ulkomaidenkin retkeilykohteista. Kaikki tekstit julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Trail noudataa Outdoor Blogger Codexin eettisiä ohjeita. Sen mukaan kaikki kokemukset ovat oikeasti minun ja tosia. Mahdolliset sponsorit mainitaan, mutta teksti pohjautuu omaan ajatteluuni ja mielipiteisiini.