Pre-PCT: Sleeping Bag & Sponsorship Announcement

When I was heading for the Appalachian Trail, I took two sleeping bags: a winter bag for the cold weather and a summer bag for warm weather. On the Pacific Crest Trail I’m planning to use only one sleeping bag. The higher altitude and generally different conditions will likely require a warm sleeping bag throughout my hike.

On the AT I had synthetic sleeping bags. This was partially because of the cost (down bags are more expensive) and partially because of the weather (Appalachian mountains are rainy and I was concerned for getting my bag wet). Eventually I learned that my tent and dry sacs were dependable enough to not to worry about getting my gear wet. Down dries slowly and is no longer warm when wet.

I negotiated with Finnish outdoor retailer Partioaitta for a sponsorship agreement that allowed me to get the Warmpeace Viking 900 down sleeping bag for the PCT. I chose to collaborate with Partioaitta because they only sell down products with responsible down. Down is an animal product that cannot be collected like wool – without harming the birds. The ethical choice here is to select down that is a byproduct of food industry and not live plucked.

By changing my sleeping bag to down I was able to skim nearly 500 g (roughly 1 lb) from my base weight. And I was able to do this without compromising the warmth. My synthetic bag has a comfort temperature around -10°C (15°F). Warmpeace Viking 900 has comfort temperature of -7°C (19°F) for average female and -14°C (7°F) for average male. In addition to this I’m also taking a silk liner to offer a bit more warmth and easier maintenance of the bag.

Appalachian Trailia lähdin vaeltamaan kahden makuupussin taktiikalla – viileille keleille talvipussi ja lämpimimmille kesäpussi. Pacific Crest Trailille olen varautunut vain yhdellä makuupussilla. Suuremmat korkeudet ja muutenkin erilaiset olosuhteet tulevat todennäköisesti edellyttämään lämmintä makuupussia koko reissun ajaksi.

AT:lla mukanani oli synteettiset makuupussit. Osittain syynä oli kustannus (synteettinen on untuvaa halvempi) ja osittain sää (Appalakeilla sataa paljon ja pelkäsin makuupussin kastuvan). Huomasin kuitenkin telttani ja kuivasäkkieni olevan niin luotettavia, että kastumisesta ei ollut huolta. Untuvahan kuivuu hitaasti eikä märkänä lämmitä.

Neuvottelin Partioaitan kanssa sponsorisopimuksen, jonka myötä sain heiltä Warmpeace Viking 900 -untuvamakuupussin PCT:n vaellusta varten. Valintani kohdistui Partioaittaan, koska heidän myymissä tuotteissa on vain ns. vastuullista untuvaa. Untuva on eläinperäinen materiaali, jota ei voida villan tavoin kerätä eläintä vahingoittamatta. Eettisemmän valinnan voi kuitenkin tehdä tuotteilla, joiden untuva on ruuantutotannon sivuvirtaa sekä ei elävänä nypittyä.

Vaihtamalla untuvapussiin sain vähennettyä reppuni painosta lähes 500 g. Lämmöstä ei tarvinnut silti tinkiä. Aiempi synteettinen talvimakuupussini oli comfort-lämpötilaltaan noin -10°C. Warmpeace Viking 900:n comfort-lämpötilaksi arvioidaan -7°C (keskiverto naiselle) / -14°C (keskiverto miehille). Lisäksi mukaan lähtee silkkinen makuupussin lakana hieman lisälämpöä ja helpompaa puhtaanapitoa tuomaan.

The Next Trail I Will Hike

In 2015 I first heard about the Appalachian Trail and in spring 2017 I started to thru-hike that 3500 km (2200 mi) long trail on the east coast of the United States. When I arrived to the Mount Katahdin next fall, I already knew the next destination – the Pacific Crest Trail.

Now five years has passed since my AT thru-hike and it’s time to start the next chapter. In April 2022 I will start thru-hiking the PCT from the US-Mexican border and hopefully by fall I will reach the US-Canadian border. This 4200 km (2600 mi) long trail runs along the west coast of United States, through the states of California, Oregon and Washington.

I will be documenting my hike on several platforms when the cell service allows. Most actively I will be updating this blog, but I will be writing only in Finnish. The posts will be translated to English, but with a delay. In addition I will be blogging for The Trek in English. All platforms that you can use to follow my hike are listed below.

Blog https://trail.jerikofox.com/ 
The Trek https://thetrek.co/author/fox-marttinen/
YouTube http://youtube.com/JerikoFoxTrail
Instagram https://www.instagram.com/JerikoFoxTrail
Facebook https://www.facebook.com/JerikoFoxTrail/ 

You may support my hike by sharing my content in social media. If you wish to show your support in cash, you may visit my merchandise store (buying my designs or doing your own). If you do any shopping in US Amazon anyway, you can do so by following this link, which allows me to get a small provision (the link won’t work for German, UK, Swedish etc. Amazon). Then I can buy any replacement gear that I might need from Amazon.

Most of all I hope that as many as possible will be thrilled to follow this adventure. Some of my current followers have been inspired to do their own amazing trips and some are following because this kind of adventures are not available for them. I wish that everyone can live and share this trek with me.

Copyright © 2022 Dimitri Lisitsyn

Vuonna 2015 kuulin ensimmäisen kerran Appalachian Trailista ja keväällä 2017 lähdin läpivaeltamaan tuota 3500 kilometrin reittiä Yhdysvaltain itärannikolla. Seuraavana syksynä saapuessani Mount Katahdinin laelle oli mielessäni jo seuraava kohde – Pacific Crest Trail.

Nyt viisi vuotta on kulunut AT:n läpivaelluksesta ja aika on kypsä uudelle pitkälle vaellukselle. Huhtikuussa 2022 aloitan PCT:n läpivaelluksen Meksikon rajalta ja toivottavasti syksyyn mennessä saavun Kanadan rajalle. Tämä 4200 km pitkä polku kulkee Yhdysvaltain länsirannikolla Kalifornian, Oregonin ja Washingtonin osavaltioiden läpi.

Dokumentoin matkan etenemistä useisiin kanaviin aina kännykkäverkon salliessa. Aktiivisimmin tulen päivittämään tätä blogia, johon kirjoitan ensisijaisesti suomeksi. Tekstit käännetään englanniksi jonkinlaisella viiveellä. Lisäksi bloggaan The Trekiin englanniksi. Kaikki kanavat, joista vaellusta voi seurata löytyvät alta.

Blogi https://trail.jerikofox.com/ 
The Trek https://thetrek.co/author/fox-marttinen/
YouTube http://youtube.com/JerikoFoxTrail
Instagram https://www.instagram.com/JerikoFoxTrail
Facebook https://www.facebook.com/JerikoFoxTrail/ 

Reissuani voi tukea jakamalla sisältöjäni sosiaalisessa mediassa. Jos haluat osoittaa rahallista tukea, voit tehdä ostoksia tuotekaupassani (minun suunnittelemia tai itse tekemiäsi). Jos teet muutenkin ostoksia Yhdysvaltain Amazonissa (linkki ei toimi esim. Saksan, Britannian tai Ruotsin Amazoniin), voit mennä sivustolle tämän linkin kautta, jolloin saan pientä provisiota. Se mahdollistaa minulle vaellustarvikkeiden korvaamista uusilla Amazonin kautta.

Eniten kuitenkin toivon, että mahdollisimman moni innostuu seuraamaan tätä seikkailua. Osa nykyisistä seuraajistani on itse inspiroitunut tekemään omia reissujaan ja osa seuraa siksi, etteivät voi itse päästä tällaiselle retkelle. Toivon kaikkien halukkaiden voivan myötäelää tätä matkaa.